Woning verhuren

Nieuwbouw verhuur

Poppeliers Tuin

PROJECT nieuwbouw 17 appartementen “Poppelierstuin” Kneppelhoutstraat 1 & 3

Gestel is een groen stadsdeel vanwege het groene buitengebied, het natuur- en recreatiegebied

Genneper Parken, de Dommelzone, maar ook door het vele groen dat de woonwijken dooradert. Met de beoogde ontwikkeling wordt getracht goed aan te sluiten op de stedelijke omgeving, maar voornamelijk ook onderdeel te worden van de groenstructuur in de wijk.

In de nieuwe situatie zijn één woonhoofdvolume van 3-bouwlagen aan de straat en vier 2-bouwlaags bouwvolumes in binnenterrein gepland. 
Achter het hoofdgebouw ontstaat een binnenterrein met een open karakter en onderdeel van de ruimtelijke omgeving.

In de voorbouw zijn 8 appartementen gesitueerd en op het binnenterrein totaal 9 woningen (2-laags). In totaal worden 17 appartementen met een gebruiksoppervlakte van elk minder dan 50 m2 gerealiseerd.

Een uitsnede op de begane grond van het hoofdvolume creëert een duidelijke entree voor zowel het hoofdgebouw als het achterliggende binnenterrein. Doordat de entree aan de zijkant en richting achterzijde van het hoofdgebouw is gesitueerd, worden de bewoners en bezoekers reeds naar het binnenterrein geleid. Deze entree vormt een laagdrempelig en uitnodigende toegang tot de binnentuin, waar de adressen op het achter terrein duidelijk waarneembaar zijn vanaf de straat.

Alle appartementen zijn georiënteerd naar het binnenterrein of de straat om de privacy van de woningen ten oosten en westen te waarborgen.
Het binnenterrein dient niet alleen te functioneren als gezamenlijke buitenruimte voor de bewoners van de appartementen, maar moet met zijn open en uitnodigende karakter een verblijfsruimte worden voor alle omwonenden. De achterbergingen van de naastgelegen woningen komen direct uit op het binnenterrein in plaats van de huidige smalle donkere onveilige steegjes.
Door een groene binnentuin te creëren die vanuit meerdere hoeken ontsloten is, wordt het binnenterrein onderdeel van de openbare ruimte en vergroot de woonkwaliteiten in de omgeving.
Fietsenstallingen en containerbergingen zijn uit het zicht onttrokken, zodat een overzichtelijk en prettig verblijfsgebied ontstaat.

De planontwikkeling is bestemd voor verhuur aan de starters doelgroep. Gezien het huidige grote woningtekort in gemeente Eindhoven, is betreffende initiatief een goede aanvulling op de woningbouw ambities van de gemeente.

De initiatiefnemer gaat voor kwaliteit boven kwantiteit.

Aan deze tekst en impressies kan men geen rechten ontlenen.

 

 

Aanvraag nieuwbouw verhuur
Naam: *
Bedrijf:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres: *
Bericht: *
 

 

 

Nieuwbouw verhuur

Nieuwbouw verhuur

  Nieuwbouw verhuur

 Nieuwbouw verhuur